Начало Лятна поправителна сесия - редовно обучение - IV курс
Лятна поправителна изпитна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Лятна поправителна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Катедра