Начало Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс
Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс - ОКС "Бакалавър"
Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс - ОКС "Бакалавър"
Катедра