Начало Учебни планове за ОКС "магистър" след висше ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА

ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА

ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА
Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА редовна За притежаващи ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от професионални направления 5.5.Транспорт, корабоплаване и авиация и 5.4.Енергетика
задочна