Начало

Начало на занятията на студентите - задочно обучение

СЪОБЩЕНИЕ

Очните занятия на студентите от І до V курс – задочно обучение за зимен семестър на уч. 2022/2023 г. за ОКС „професионален бакалавър” и ОКС „бакалавър” започват и приключват, както следва:

 

Курс

Специалност

Начало на занятията

Край на занятията

І

МТТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КТМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ПИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТТТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТИП

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КММ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ЕТЕТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ВЕИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕЕ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕСЕО

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕОК

31.08.2022 г.

24.09.2022 г.

Електроника

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ИТС

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

АИУКС

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ИКТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КСТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КВ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ЛВТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ИЕ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ЗНБА

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ИМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТПИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

СтМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

СМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

Агрономство

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

АТТ_колеж

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ІІ

МТТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КТМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ПИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТТТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТИП

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КММ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ЕТЕТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ВЕИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕЕ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ЕСЕО

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕОК

29.08.2022 г.

24.09.2022 г.

Електроника

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

АИУКС

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ИКТ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

КСТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КВ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ЛВТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ИЕ

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

ЗНБА

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ИМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТПИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

СМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

Агрономство

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ТТТ_колеж

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ІІІ

МТТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КТМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТТТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТИП

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

КММ

29.08.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕТЕТ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ВЕИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕЕ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ЕСЕО

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕОК

29.08.2022 г.

24.09.2022 г.

Електроника

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

БМЕ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

АИУКС

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

РМ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ИКТ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

КСТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КВ

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

ЛВТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ИЕ

05.09.2022 г.

17.09.2022 г.

ЗНБА

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ИМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТПИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

СМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

Агрономство

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

ТТТ_колеж

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ІV

МТТ

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

КТМ

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

ТТТ

05.09.2022 г.

17.09.2022 г.

ТВЕИ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КММ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕТВЕИ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ЕЕ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ЕСЕО

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

Електроника

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

АРУКС

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ИКТ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

КСТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КВ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ЕФП

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ИЕ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ЗНБА

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ИМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

СМ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

Агрономство

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

ТТТ_колеж

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

V

МТТ

05.09.2022 г.

15.09.2022 г.

КТМ

05.09.2022 г.

15.09.2022 г.

ТТТ

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ТВЕИ

05.09.2022 г.

17.09.2022 г.

КММ

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

ЕЕ

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

ЕСЕО

05.09.2022 г.

17.09.2022 г.

ЕОК

05.09.2022 г.

23.09.2022 г.

Електроника

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

АРУКС

05.09.2022 г.

19.09.2022 г.

ИКТ

05.09.2022 г.

24.09.2022 г.

КСТ

05.09.2022 г.

19.09.2022 г.

КВ

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

ЕФП

05.09.2022 г.

21.09.2022 г.

ИЕ

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

ЗНБА

05.09.2022 г.

20.09.2022 г.

ИМ

05.09.2022 г.

15.09.2022 г.

Агрономство

05.09.2022 г.

17.09.2022 г.