Начало

Начало на занятията на студентите - задочно обучение

СЪОБЩЕНИЕ

 

Очните занятия

на студентите от І до V курс – задочно обучение

за летен семестър на уч. 2023/2024 г. за ОКС „професионален бакалавър” и ОКС „бакалавър”,

започват на 15 януари 2024 година.

Краят на занятията е както следва:

 

Курс

Специалност

Край на занятията

І

МТТ

02.02.2024 г.

КТМ

02.02.2024 г.

ТТТ

02.02.2024 г.

ТИП

06.02.2024 г.

КММ

03.02.2024 г.

ЕТЕТ

03.02.2024 г.

ВЕИ

03.02.2024 г.

ЕЕ

06.02.2024 г.

ЕСЕО

07.02.2024 г.

ЕОК

09.02.2024 г.

Електроника

03.02.2024 г.

ИТС

03.02.2024 г.

АИУКС

03.02.2024 г.

ИКТ

02.02.2024 г.

КСТ – 1 гр.

03.02.2024 г.

КСТ – 2 гр.

02.02.2024 г.

КВ

02.02.2024 г.

ЛВТ

07.02.2024 г.

ИЕ

07.02.2024 г.

ЗНБА

06.02.2024 г.

ИМ

07.02.2024 г.

ТПИ

07.02.2024 г.

СтМ

09.02.2024 г.

СМ

06.02.2024 г.

Агрономство

07.02.2024 г.

МТТ

03.02.2024 г.

КТМ

03.02.2024 г.

ТТТ

02.02.2024 г.

ТИП

30.01.2024 г.

КММ

31.01.2024 г.

ЕТЕТ

01.02.2024 г.

ВЕИ

02.02.2024 г.

ЕЕ

27.01.2024 г.

ЕСЕО

30.01.2024 г.

ЕОК

10.02.2024 г.

Електроника

02.02.2024 г.

ИТС

02.02.2024 г.

АИУКС

02.02.2024 г.

ИКТ

29.01.2024 г.

КСТ

06.02.2024 г.

КВ

31.01.2024 г.

ЛВТ

31.01.2024 г.

ИЕ

03.02.2024 г.

ЗНБА

03.02.2024 г.

ИМ

03.02.2024 г.

ТПИ

06.02.2024 г.

СтМ

10.02.2024 г.

СМ

06.02.2024 г.

Агрономство

02.02.2024 г.

АТТ_колеж

02.02.2024 г.

ІІI

МТТ

03.02.2024 г.

КТМ

03.02.2024 г.

ПИ

03.02.2024 г.

ТТТ

02.02.2024 г.

ТИП

03.02.2024 г.

КММ

10.02.2024 г.

ЕТЕТ

27.01.2024 г.

ВЕИ

31.01.2024 г.

ЕЕ

30.01.2024 г.

ЕСЕО

30.01.2024 г.

ЕОК

10.02.2024 г.

Електроника

27.01.2024 г.

АИУКС

26.01.2024 г.

ИКТ

26.01.2024 г.

КСТ

03.02.2024 г.

КВ

02.02.2024 г.

ЛВТ

06.02.2024 г.

ИЕ

27.01.2024 г.

ЗНБА

01.02.2024 г.

ИМ

03.02.2024 г.

ТПИ

03.02.2024 г.

СМ

03.02.2024 г.

Агрономство

03.02.2024 г.

ТТТ_колеж

01.02.2024 г.

ІV

МТТ

24.01.2024 г.

КТМ

27.01.2024 г.

ТТТ

03.02.2024 г.

ТИП

29.01.2024 г.

КММ

10.02.2024 г.

ЕТЕТ

02.02.2024 г.

ВЕИ

02.02.2024 г.

ЕЕ

02.02.2024 г.

ЕСЕО

31.01.2024 г.

ЕОК

02.02.2024 г.

БМЕ

31.01.2024 г.

АИУКС

27.01.2024 г.

РМ

30.01.2024 г.

ИКТ

27.01.2024 г.

КСТ

27.01.2024 г.

КВ

30.01.2024 г.

ЛВТ

29.01.2024 г.

ИЕ

29.01.2024 г.

ЗНБА

30.01.2024 г.

ИМ

26.01.2024 г.

ТПИ

26.01.2024 г.

СМ

27.01.2024 г.

Агрономство

30.01.2024 г.

V

ТТТ

30.01.2024 г.

ТВЕИ

26.01.2024 г.

КММ

01.02.2024 г.

ЕТВЕИ

26.01.2024 г.

ЕЕ

30.01.2024 г.

ЕСЕО

24.01.2024 г.

Електроника

27.01.2024 г.

АРУКС

31.01.2024 г.

ИКТ

30.01.2024 г.

КСТ

26.01.2024 г.

КВ

03.02.2024 г.

ЕФП

23.01.2024 г.

ИЕ

31.01.2024 г.

ЗНБА

30.01.2024 г.

Агрономство

26.01.2024 г.

Забележка: За специалности от регулираните професии („КММ“, „ЕОК“, „КВ“) занятията по факултативните дисциплини ще се провеждат по допълнително обявен график от МКЦ.