Начало Бланки и формуляри

Бланки и формуляри


ЗАЯВЛЕНИЯ:
    • за освобождаване от кандидатстудентска такса
    • до Ректор
    • до Декан за академичен отпуск
    • за допълнително явяване на изпит, поради заболяване
    • за прекъсване по семейни или здравословни причини
    • за отписване по собствено желания
    • за смяна на формата на обучение
    • за анулиране на оценка
    • за възстановяване на студентски права
    • за прехвърляне в друга специалност
    • за Европейско дипломно приложение


ОБХОДНИ ЛИСТИ:
     • за редовно обучение
     • за задочно обучение

ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност на морските лица
ДЕКЛАРАЦИЯ за личните данни

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

ДОГОВОРИ:
    • за несубсидирано от държавата обучение след средно образование
    • за несубсидирано от държавата обучение след придобита образователно-квалификационна степен
    • за несубсидирано от държавата обучение за придобиване на същата или по-ниска ОКС след средно образование 
    • за несубсидирано от държавата обучение при просрочен срок по учебен план