Начало Бланки и формуляри

Бланки и формуляри

 

ЗАЯВЛЕНИЯ:
до Ректор
до Декан за академичен отпуск
за допълнително явяване на изпит, поради заболяване
за прекъсване по семейни или здравословни причини
за отписване по собствено желания
за смяна на формата на обучение
за анулиране на оценка
за възстановяване на студентски права
за прехвърляне в друга специалност
за Европейско дипломно приложение


ОБХОДНИ ЛИСТИ:
за редовно обучение
за задочно обучение

ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност на морските лица
ДЕКЛАРАЦИЯ за личните данни

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

ДОГОВОРИ:
за несубсидирано от държавата обучение по чл. 21, ал. 2 ЗВО
договор несубсидирано от държавата обучение след висше образование чл. 9, ал. 3, т.6, б.Б
договор несубсидирано от държавата обучение след средно образование чл. 9, ал. 3, т.6, б.Б
за несубсидирано от държавата обучение след придобита образователно-квалификационна степен
за несубсидирано от държавата обучение за придобиване на същата или по-ниска ОКС след средно образование
за несубсидирано от държавата обучение при просрочен срок по учебен план