Начало Учебни планове за ОКС "професионален бакалавър" след средно образование

"Професионален бакалавър" след средно


Колеж в структурата на ТУ-Варна

 Специалност  Учебни планове - редовно  Учебни планове - задочно
 Транспортна техника и технологии   2020 г. / 2016 г.   2020 г. / 2016 г.


Добруджански технологичен колеж

 Специалност  Учебни планове - редовно  Учебни планове - задочно
 Земеделска техника и технологии  2017 г.  2016 г.
 Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства  2016 г.  2016 г.
 Ремонт и експлоатация на транспортна техника  2016 г.  2016 г.
  Архив
(неактивни специалности)
 Електроника - задочно обучение
 Електроника - редовно обучение