Начало Учебни планове

"Професионален бакалавър" след средно

 

Колеж в структурата на ТУ-Варна

Специалност Учебни планове - редовно Учебни планове - задочно
Транспортна техника и технологии 2020 г. / 2016 г. 2020 г. / 2016 г.
Автомобилна и транспортна техника 2022 г. 2022 г.

 

Добруджански технологичен колеж

Специалност Учебни планове - редовно Учебни планове - задочно
Земеделска техника и технологии 2017 г. 2016 г.
Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства 2016 г. 2016 г.
Ремонт и експлоатация на транспортна техника 2016 г. 2016 г.
Архив
(неактивни специалности)
Електроника - задочно обучение
Електроника - редовно обучение