Начало Сесии преподаватели Преподаватели - изпитна сесия по катедри 15 седмици

Преподаватели - изпитна сесия по катедри 15 седмици

МАШИННО- ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

- Материалознание и технология на материалите »
- Технология на машиностроенето и металорежещи машини »
- Транспортна техника и технологии »
- Механика и машинни елементи »
- Индустриален мениджмънт »
- Растениевъдство »

КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

- Корабостроене и корабни машини и механизми »
- Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища »
- Екология и опазване на околната среда »
- Топлотехника »
- Индустриален дизайн »

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

- Електроснабдяване и електрообзавеждане »
- Електротехника и електротехнологии »
- Електроенергетика »
- Теоретична и измервателна електротехника »
- Социални и правни науки »
- "Математика и физика" »

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

- Автоматизация на производството »
- Компютърни науки и технологии »
- Електронна техника и микроелектроника »
- Комуникационна техника и технологии »
- Софтуерни и интернет технологии »

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ

- Секция "Езиково обучение" »
- Секция "Физическо възпитание и спорт" »

ОБЩО УНИВЕРСИТЕТСКА РАБОТИЛНИЦА

- ОУР »